Logo
Cử thuẫn tý địch

Cử thuẫn tý địch

Tướng cần để đổi: Khúc Nghĩa
Loại kỹ năng: Chỉ huy
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Trong 40s đầu, tạo hiệu ứng giải giáp lên toàn bộ tướng của ta; Sau khi tướng địch nhận sát thương từ kỹ năng tướng chính hoặc kỹ năng chủ động của phe ta, thì sát thương giảm đi 10%, kéo dài suốt trận đấu (tối đa 4 tầng); Khi Khúc Nghĩa sử dụng kỹ năng này, hiệu ứng giải giáp kéo dài thêm 20s và tăng sát thương từ kỹ năng chủ động của toàn bộ tướng ta lên 30%, kéo dài suốt trận đấu.