Logo
Mô phỏng đội hình
Tạo đội hình

Tạo đội hình mô phỏng dự kiến cho mùa mới

Tướng
Các đội hình đã được tạo

Danh sách các đội hình đã được tạo trên trang này

Tướng
Thông tin tất cả các tướng

Thông tin chi tiết của các tướng trong game

Kỹ năng
Kỹ năng đổi được

Thông tin chi tiết của từng kỹ năng đổi, luôn cập nhật mới nhất

Tính năng hiện tại:

  • Hiển thị thông tin chi tiết của tướng (luôn được cập nhật mới nhất)
  • Hiển thị thông tin chi tiết của kỹ năng đổi được từ tướng và trong phần Điểm lược (luôn được cập nhật mới nhất)
  • Phần mô phỏng đội hình
    1. Chọn tướng, tìm tướng theo tên
    2. Chọn kỹ năng, tìm kỹ năng theo tên kỹ năng, hoặc theo tên tướng đổi ra kỹ năng đó
    3. Chọn binh chủng của tướng
  • Danh sách đội hình tìm theo tên đã đặt

Công cụ có tham khảo các app của miniprogram trên Wechat về game Hồng Đồ Chi Hạ.