Logo
Xa huyền trận

Xa huyền trận

Tướng cần để đổi: 3 tướng kỵ 5 sao
Loại kỹ năng: Trận pháp
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Kỵ binh
Mô tả (lv10): Trận thăng cấp của Phong thỉ trận, ngoài hiệu quả của phong thỉ trận, tăng 50 điểm tốc độ cho toàn bộ tướng kỵ binh phe ta; toàn bộ tướng kỵ binh bên ta nếu không có tướng địch cùng hàng, thì sẽ chọn 1 tướng ở hàng cuối của địch gần với bản thân nhất để tiến hành tập kích, và tăng sát thương liên kích của tướng đột kích lên 20%