Logo
Yển nguyệt trận

Yển nguyệt trận

Tướng cần để đổi: 3 tướng cung 5 sao
Loại kỹ năng: Trận pháp
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Trận pháp tiến cấp của Phương Nguyên Trận (Square), ngoài hiệu quả của Phương Nguyên Trận thì trong 60s đầu, 1 võ tướng hệ Cung ở hàng trước phe ta sẽ được chọn ngẫu nhiên để tăng 100 điểm phòng ngự, 35.0% né (khi kích hoạt sẽ vô hiệu sát thương phải chịu), đồng thời miễn dịch hiệu ứng trừng phạt hoảng sợ cự ly gần.