Logo
Khúc ý

Khúc ý

Tướng cần để đổi: Điêu Thuyền + Văn Cơ
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, Cung binh, Thương binh, Kỵ binh
Mô tả (lv10): Chọn ngẫu nhiên 2 tướng phe địch và tạo 125.0%sát thương Trí lực, nếu bản thân là tướng nữ và đối thủ là nam thì sẽ có 60.0% xác suất thi triển Phản nghịch (khi tạo sát thương, không gồm tấn công thường và sát thương duy trì, địch ta khó phân; khó phân địch ta khi trong trạng thái chủ động, chủ tướng, hay đang thi triển kỹ năng liên kích), duy trì 10s, chờ hồi kỹ năng 10s.