Logo
Năng chinh

Năng chinh

Tướng cần để đổi: SP Vu Cấm
Loại kỹ năng: Bị động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, Cung binh, Thương binh, Kỵ binh
Mô tả (lv10): Sau mỗi lần bị tấn công bằng đòn tấn công thông thường, có 70% cơ hội tăng st của kỹ năng chỉ huy, kn bị động của của chủ tướng phe ta lên 5% (có hiệu lực suốt trận đấu). Hiệu quả này có thể được cộng dồn lên đến 4 tầng nếu bị tấn công bởi 1 tướng, 8 tầng nếu bị tấn công bởi 2 tướng, và 16 tầng nếu bị tấn công bởi 3 tướng.