Logo
Định quy vũ tiết

Định quy vũ tiết

Tướng cần để đổi: SP Tôn Kiên
Loại kỹ năng: Chỉ huy
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, Cung binh, Thương binh, Kỵ binh
Mô tả (lv10): 60s đầu tiên, toàn bộ tướng phe ta miễn dịch bị trói. Khi bị đánh thì căn cứ vào loại dmg thì sẽ tăng 100 điểm DEF hoặc INT. Hiệu quả sẽ bị giảm phân nữa nếu có bất kì tướng nào bị khống chế