Logo
Trung lệnh

Trung lệnh

Tướng cần để đổi: SP Hoàng Phủ Tung
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, Cung binh, Thương binh, Kỵ binh
Mô tả (lv10): Có xác suất 80% đối với TẤT CẢ tướng 2 phe hoặc tăng thêm 30% một trong các loại hiệu ứng: ST Võ lực, tỉ lệ bảo kích, phá giáp (xếp chồng tối đa 2 lần, mỗi võ tướng sẽ bị chỉ định độc lập một loại hiệu ứng) trong 10s. Hồi 10s