Logo
Di trực

Di trực

Tướng cần để đổi: SP Trương Chiêu
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, Cung binh, Thương binh, Kỵ binh
Mô tả (lv10): Chọn tướng có INT thấp nhất phe ta thực hiện tấn công đối với 2 tướng địch ở xa nhất 3 đoạn ST Võ lực (65%) mục tiêu chọn riêng lẽ, nếu mục tiêu là tướng CUNG thì có 40% xác suất thêm trạng thái câm lặng hoặc giải giáp (mục tiêu đã câm lặng thì ưu tiên bị giải giáp, và ngược lại) trong 10s. Hồi 10s