Logo
Phá Trận

Phá Trận

Tướng cần để đổi: SP Văn Sửu
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Gây 110% ST Võ lực cho tất cả tướng địch, nếu mục tiêu đang bị các hiệu ứng câm lặng, giải giáp, kiệt sức sẽ hồi 50% lính dựa theo ST Võ lực tạo ra đc. Hồi 20s