Logo
Thâu công mặc thủ

Thâu công mặc thủ

Tướng cần để đổi: Hác Chiêu
Loại kỹ năng: Bị động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): 2 tướng không thuộc bộ binh khi nhận tấn công thường có 20% cơ hội gây 60% ST Võ lực cho đối phương