Logo
Thoát xác

Thoát xác

Tướng cần để đổi: Tả Từ
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Xóa hiệu ứng cho 2 tướng phe ta, có 100% tạo 1 phòng hộ (miễn nhiễm dmg của kỹ năng chủ động, kỹ năng liên kích 1 lần), hồi 20s