Logo
Bát môn

Bát môn

Tướng cần để đổi: Tào Nhân
Loại kỹ năng: Chỉ huy
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Trong 20s đầu, tăng 50 sức mạnh cho các tướng của bạn, và có 100% cơ hội làm 1 tướng đứng hàng trước của địch bị trói ko thể di chuyển (nếu chỉ số nhanh nhẹn của con tướng cầm skill này thấp hơn địch thì ko trói được)