Logo
Thủy yểm

Thủy yểm

Tướng cần để đổi: Quan Vũ
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 50%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): gây 85% ST Trí lực cho 2 tướng địch ngẫu nhiên kèm hiệu ứng soak gây tổng 115% ST Trí t.tính Thủy trong 20s. Nếu thời tiết mưa có 50% tỉ lệ kiệt sức trong 10s, hồi 20s