Logo
Quán giáp đề binh

Quán giáp đề binh

Tướng cần để đổi: Từ Vinh
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): gây 165% ST Võ lực cho 2 tướng địch, đòn tấn công là xuyên thấu (bỏ qua né, phòng hộ, chống đở), hồi 20s