Logo
Phá lỗ

Phá lỗ

Tướng cần để đổi: Tôn Kiên
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 60%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Tăng cho bản thân và 1 tướng cùng phe 40% Né (khi kích hoạt thành công thì sát thương vô hiệu) trong 10s. Khi Tôn Kiên dùng kỹ năng này sẽ kèm hiệu quả Né và Tịnh hóa cho toàn bộ tướng cùng đội. Hồi 10s